Vodopád, který je ústím řeky Ribeira de João Delgado, padá přes starou pobřežní cestu, jejíž část se již působením eroze zřítila do ocenu.

Výhled na vodopád Véu da Noiva najdete na cestě mezi Seixalem a São Vicente na severozápadní straně ostrova. Na malém odpočívadle můžete zaparkovat a dojít ani né 50 metrů na vyhlídku s terasou. Véu da Noiva v překladu znamená Závoj nevěsty – to proto, že voda padající z výšky připomíná rozevlátý hedvábný závoj. Asi by se tak tedy mohl jmenovat jakýkoliv vodopád, ale nechme to být.

Ribeira de João Delgado je jedním z trvalých vodních toků na ostrově a v období absence srážek je napájen množstvím podzemních pramenů. Malá část vody je z řeky odváděna levadou (Levada do norte) na jižní pobřeží ostrova, zbytek pak prostřednictvím Miradouro do Véu da Noiva padá do oceánu.