Hra stínů a světel, chladné kamenné kvádry a ostatky více než 9700 mrtvých Italů za zdmi kolem vás. V téhle stavbě prostě nejde křičet, pobíhat nebo se chovat jakkoliv nepatřičně.

Kostnice tyčící se nad italským lyžařským centrem Cortina d’Ampezzo připomíná hrůzy a ztracené životy tisíců padlých během První světové války. Masivní kamenná věž se čtvercovým půdorysem je dobře viditelná z celého údolí Ampezzo a můžete se zde zastavit po cestě na Passo Falzarego. Do areálu památníku je vstup zdarma, jen je třeba se řídit otevírací dobou.

Uvnitř stavby na vás padne tíha a naléhavost při představě osudů vojáků, jejichž jména jsou vytesána do mramorových obkladů. Můžete si projít chodby po obvodu, vyjít pár pater do věže, nebo naopak sestoupat do centrální krypty, kde najdete hrobku generála Antonia Cantore.

Není to tu veselé. Občas je ale fajn si připomenout, že život není jen růžový a že za věci, které dnes bereme jako samozřejmost, někdo někdy musel pokládal svůj život. I když zrovna Italové nebyli dřív na naší straně. Až teď, teď jsme všichni Evropané.