Bavorský zámek Neuschwanstein je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v Německu, a tak není divu, že i na Instagramu je ho plno.

Nechal ho postavit král Ludvík II. Bavorský, jehož vlastní osud je velmi zajímavý a tragický. Ludvík byl z politického hlediska nevýznamný, o to více se upnul k umění a stal se jeho zapáleným mecenášem. Choval vysokou náklonost ke skladateli Richardu Wagnerovi, kterého dlouhodobě podporoval. Říká se, že zámek Neuschwanstein je víceméně obří scénou a kulisou pro jeho operu.

Stavba zámku byla velice nákladná, pracovalo na ní tři sta dělníků, pracovalo se i v noci, bylo použito 465 tun Salzburského mramoru, 1550 tun pískovce a téměř půl milionu cihel. Ludvík ji financoval z vlastních prostředků a dost se kvůli ní zadlužil. Dokončena byla ve zredukované podobě v roce 1892, až po panovníkově smrti. Ten byl roku 1886 zbaven svéprávnosti, na zámku Neuschwanstein zatčen, odvezen na zámek Berg, kde o několik dní později zemřel za záhadných okolností.

Krásný pohled na zámek je z vyhlídkového mostu Marienbrücke, který se tyčí nad vodopády na říčce Pöllat.

Ludvík nestavěl zámek pro nikoho jiného než pro sebe. V obří stavbě není místo pro královský dvůr, ale jen pro panovníka a služebnictvo. Po králově smrti byl zámek otevřen návštěvníkům. Díky vstupnému byly dluhy ze stavby splaceny již roku 1899 a od té doby byl zámek lukrativním zdrojem příjmů rodu Wittelsbachů.

Neuschwanstein se později stal předlohou také pro Walta Disneyho, jako inspirace pro podobu hradu Šípkové Růženky. Ten můžete znát zároveň i z loga tohoto filmového studia.

Zámek Hohenschwangau leží na dohled z oken Neuschwansteinu. Původní hrad z 12. století byl sídlem šlechticů ze Schwangau. Narodil se zde a byl vychován i Ludvík II. a jeho matka Marie Bavorská tu žila až do své smrti.